Calamiteiten

Bij het optreden van calamiteiten is het vaak noodzaak snel te handelen . ARWE beschikt over ruime kennis en middelen om snel en accuraat te handelen bij brand,- water,- en/of stormschade.

 

Ook voor het treffen van noodvoorzieningen en schade beperkende maatregelen zit u bij ARWE goed.

 

ARWE Calamiteiten voor o.a : 

 

- stormschade, brandschade, waterschade,

- Onderzoeken zoals Asbestinventarisaties en Bodemonderzoeken,

- Omgewaaide bomen verwijderen en afvoeren,

- Risico beperking en  schadebeperking bij bijvoorbeeld instortingsgevaar,

- Afvoeren van schadelijk materiaal zoals asbest en vervuilde grond.